Ons fysieke lichaam

Dit is het lichaam dat je ziet en voelt en zoals onze omgeving dat herkent:
– het spierstelsel
– het zenuwstelsel
– de organen
Ons fysieke lichaam geeft ons signalen hoe het met ons gaat (pijntjes, misselijkheid, onrust, vermoeidheid, etc).

Ons mentale lichaam

Ons mentale lichaam is wat je denkt en kan niet worden waargenomen door onze zintuigen – die van jezelf of die van anderen (hoewel de resultaten van ons denken zich wel uit in fysieke reacties die we dan weer wel kunnen waarnemen via onze zintuigen).
In het kort is het de persoonlijkheid waarmee wij denken en omvat onder andere ons bewustzijn, afweermechanismen en wie we zijn. Het werkt voornamelijk onbewust (ademhaling, beweging).

Ons energetische lichaam

Ons energetische lichaam omvat de energie die alles in je fysieke lichaam doet stromen. Het is niet zichtbaar, maar voor de meeste mensen wel voelbaar (hoewel we het niet altijd herkennen of niet begrijpen wat voor gevoel dat is of waar het betrekking op heeft). Het energetische lichaam is niet alleen van binnenin, maar ook van buitenaf merkbaar.

Ons spirituele lichaam

Voor de sommige mensen een iewat ‘zweverig’ begrip: iets dat jouw “ik” overstijgt en hiermee de kern van je ‘zijn’: verbondenheid, oordeelloosheid, belangeloosheid en wederkerigheid. Men noemt het ook wel eens de ‘stem van liefde’ en veroordeelt nooit. Eigenlijk is het een tegenpool van onze ego.