Kijk in de spiegel en u ziet één lichaam. Als mens zijn wij echter vier lichamen in één. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat elke lichaam 25% van dat geheel uitmaakt, omdat u dan echt in balans bent en het meest gelukkig (hoewel wij eigenlijk geen idee hebben wat ‘gelukkig zijn’ inhoudt).

Energie volgt aandacht…

Er is een gigantisch aanbod van informatie over dit onderwerp. Om u niet te overvoeren met allerlei begrippen, hierbij een korte opsomming:

Fysiek

Dit is het lichaam dat je ziet en voelt en zoals onze omgeving dat herkent:
– het spierstelsel
– het zenuwstelsel
– de organen
Ons fysieke lichaam geeft ons signalen hoe het met ons gaat (pijntjes, misselijkheid, onrust, vermoeidheid, etc).

Mentaal

Ons mentale lichaam is wat je denkt en kan niet worden waargenomen door onze zintuigen – die van jezelf of die van anderen (hoewel de resultaten van ons denken zich wel uit in fysieke reacties die we dan weer wel kunnen waarnemen via onze zintuigen).
In het kort is het de persoonlijkheid waarmee wij denken en omvat onder andere ons bewustzijn, afweermechanismen en wie we zijn. Het werkt voornamelijk onbewust (ademhaling, beweging).

Energetisch

Ons energetische lichaam omvat de energie die alles in je fysieke lichaam doet stromen. Het is niet zichtbaar, maar voor de meeste mensen wel voelbaar (hoewel we het niet altijd herkennen of niet begrijpen wat voor gevoel dat is of waar het betrekking op heeft). Het energetische lichaam is niet alleen van binnenin, maar ook van buitenaf merkbaar.

Spiritueel

Voor de sommige mensen een ietwat ‘zweverig’ begrip: iets dat jouw “ik” overstijgt en hiermee de kern van je ‘zijn’: verbondenheid, oordeelloosheid, belangeloosheid en wederkerigheid. Men noemt het ook wel eens de ‘stem van liefde’ en veroordeelt nooit. Eigenlijk is het een tegenpool van onze ego.

Twee van deze lichamen zijn mannelijk (fysiek en mentaal) en twee vrouwelijk: emotioneel en spiritueel. In onze westerse samenleving zijn we vaak gefocust op de fysieke en mentale kant van dingen – het doen en het volbrengen, de mannelijke yang energie. Dit leidt tot een lineaire manier van denken waarbij alles wordt genegeerd dat niet concreet of meetbaar is. Als mens ben echter pas in balans als ook de vrouwelijke yin energie vrijuit kan stromen. Jouw emotionele en spirituele lichaam krijgen dan evenredig veel aandacht. Het uiteindelijke doel is om alle vier de lichamen in balans te brengen. Want pas dan ervaar je ‘heelheid’ en voel je dat je onderdeel uitmaakt van een groter geheel.

Wakker je waakvlam aan…