Een persoonlijke zoektocht naar onze levenskracht doen we allemaal op onze eigen manier. Slechts enkelen voelen zich ‘geroepen’ tot het ondergaan of uitoefenen van spirituele ondersteuning en/of genezing…


Degenen die zich wel aangetrokken voelen tot een vorm van spirituele genezing, ondervinden vaak een soort van weerstand, hetzij van vrienden, familieleden of onze cultuur. Dit komt omdat spirituele hulp vaak wordt afgedaan als een quasi-wetenschappelijke praktijk door mensen uit een groep die is gebouwd op geest en ego. Helaas heeft dit ertoe geleid dat een groot deel van ons (vooral in verwesterde samenlevingen) het contact met traditionele vormen van genezing heeft verloren.


Ondanks de manier waarop we zijn opgevoed, voel ik  een sterke aantrekkingskracht tot het geven van spirituele hulp, zelfs als het “tegen de stroom in gaat” van wat ons wordt geleerd. Het mogen geven van genezing of het verlichten van bijvoorbeeld pijn is altijd weer een moment van emotie en geluk voor degene die ik mag helpen.

Voor de meesten is leven zonder pijn heel gewoon – er is echter ook een (bijna onzichtbare) groep mensen waarvoor dat juist heel bijzonder is…

Jos